connection
Dr. Mehmet ÖZASLAN

Gaziantep Üniversitesi  Biyoloji Bölümü
 Gaziantep  27130/TÜRKİYE

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."
KATILDIĞI ETKİNLİKLER
 1. Türkiye Fitopatoloji Derneği V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Eylül 1988 (Dinleyici)
 2. Türkiye Fitopatoloji Derneği VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Eylül 1991 (Tebliğli)
 3. Virüs Teşhis Şubat-Mart 1991'de Gelişmiş Teknikler, Universita Di Bari / İtalya  (Traineer moleküler biyoloji temelli teknikleri)
 4. 11.Th Proc. ICVG ki. Montreux, İsviçre. Eylül 1993 (Sözlü sunum)
 5. 9 th . Akdeniz Fitopatoloji Birliği Semptember 1993 Of Kongresi. (Sözlü sunum)
 6. Bitki Virüs Teşhis On Kursu ". 15-30 Ekim 1994 tarihleri ​​arasında düzenlenen. Adana'da, IAM Bari-İtalya, Volcani Merkezi İsrail ile işbirliği içinde (Öğretmen, Öğretim Görevlisi, ve Yerel Ajanda)
 7. GAP Bölgesinde Plant Koruma Sorunları Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. Nisan 1995. Şanlıurfa  (Tebliğli)
 8. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. Eylül 1995 Adana (Tebliğli)
 9. Çalıştay, Universite De Çukurova-INRA-CIRAD sentez Et Perspektifler Sur LaçCooperation Scientifique En Tarım. Nisan 1996. Adana-Paris  (Sözlü sunum)
 10. 3 Rd. MNGC Of Toplantısı. Mayıs, 1996. Murcia / İspanya (Sözlü sunum)
 11. 12.Th Proc. ICGV ki. Lizbon, Portekiz., 1997 (Sözlü sunum)
 12.  Lübnan tarım, gelecek planları, viroloji ve moleküler biyoloji kurulması, seralar Kasım 1997 / Aralık 1997.Beirut, Lübnan Kırsal ve Tarımsal Kalkınma  (teknik kadroya için Davetli konuşmacı, konu Danışman ve Öğretim Görevlisi)
 13.  VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. Bildiriler. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Eylül 1988 Ankara (Tebliğli)
 14. 2.Sağlık ve Hastalık Serbest Radikaller Uluslararası Toplantısı. May 2002 İstanbul Türkiye.  (Sözlü sunum)
 15.  XVI Ulusal Biyoloji Kongresi, Eylül 2002, Malatya. (Tebliğli)
 16. Organik Tarım Eğitimi Mayıs 2003 Gaziantep.  (Tebliğli, Panelist ve Panel Baskani)
 17.  XIII. Antepfıstığı ve Badem Açık GREMPA Toplantısı, Haziran 2003 Mirandela-Portekiz. (Sözlü sunum)
 18. Savaş ve Çevre Paneli, Haziran 2003. Gaziantep (Panelist)
 19. Küreselleşme Ve Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türk Tarım Politikaları Haziran 2003. Gaziantep. (Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi, Oturum Baskanı, Kongre Kitabını Yayına hazırlayan kisi)
 20. Kırsal Kalkınma Programı ve GAP-BKİ. Avrupa Topluluğu ve Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı, Eylül 2003. Ankara (Konu Uzmanı, eğitimci)