connection
Dr. Mehmet ÖZASLAN

Gaziantep Üniversitesi  Biyoloji Bölümü
 Gaziantep  27130/TÜRKİYE

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."

 

TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZİ

Gönderen Adı ve Soyadı

Tezin Adı

 

Bitiş

AYŞE KARADUMAN

 

Gaziantep ilinin köylerinden toplanan geleneksel yoğurtların metagenomik analizi ile yeni starter (saf) kültürlerinin geliştirilmesi

  2017

S.Gökçe ALAGÖZ

 

Cytomegalovirüs enfeksiyonlu hastalarda mutasyon saptanaması   2017
SEVGİ GEZİCİ

 

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinin Tanısında Protein Biyomarkırlarının Belirlenmesi

  2017
GÜLPER NACARKAHYA

 

FMF tanısı almış hastalarda PAI gen mutasyonunun prognozu

  2016
SİBEL BAYIL

 

Hücresi Kanserli Hastalarda CRP, IL 6 ve IL 10 Düzeyleri ve CRP Polimorfizminin Araştırılması

  2014

 

IŞIK DİDEM KARAGÖZ

 

CDC25A Gen Polimorfizmlerinin Meme Kanseri ve Prognozu İle İlişkisi.

 

 

2010

TÜRKAN AYTEKİN

Kolorokteral Kanserli Hastalarda 12q13-24 Bölgesindeki Heterozigotluk Kaybının Araştırılması.

 

 

 

2010

       
       

DEVAM EDEN DOKTORA TEZİ

GÜLCAN GÜRSES

 

Multilokus mikrosatellit tiplendirme yöntemi Ile Leishmania tropica TÜR ici Genetik farklılıkların belirlenmesi

 

 

Devam Ediyor

CEREN TEKİN

 

 

 

 

Devam Ediyor

ARZUHAN TEPE

 

 

 

 

Devam Ediyor

İZZETTİN GÜLER

 

 

 

 

Devam Ediyor

 

 

 

 

 

Devam Ediyor

 

 

i

 

 

Devam Ediyor

TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

       
İBRAHİM KARATAŞ

 

Biber (capsicum annum) bitkisinin Biyolojik Aktivitelerin Saptanması

  2017
ZEYNEP ÖZBAY

 

Rosmarinus officinalis'in Biyolojik Aktivitelerin Saptanması

  2017
CEREN TEKİN Akut Miyeloid Lösemi (AML) Hastalarında MDM2 Gen Polimorfizmleri   2016
TUĞÇE ÇELİK

 

Iris pseudacorus 'un Biyolojik Aktivitelerin Saptanması

  2016

SUHAİL BAYATİ

 

Determination of Sitotoxic Activity of Osajin and Pomiferin Biologycal Features on H1299 and A549 Cancer Cell Line

 

 

2014

SAFVAN MOUAKET

 

Endemik Iris sari 'nin Biyolojik Aktivitesinin Araştırılması

 

 

2014

DİLAN AL_BARAWİ

 

Kolorektal Kanserli Hastalarda 21q11-22 Bölgesinde LOH Analizi

 

 

2014

ZEYNEP KUBİLAY

 

Citrillus vulgaris ve Cucumis melo meyva sularının Kombuchia mantarı ile fermantasyon ürünlerinin fitokimyasal içeriğinin belirlenmesi, antibakteriyal, antioksidan aktivitelererinin araştırılması

 

 

2014

MEHMET ERDEM

 

Endemik Iris junonia 'nın Biyolojik Aktivitesinin Araştırılması

 

 

2014

SERDAR B. BÜLBÜL

 

Gaziantep İlinde Yetişen Bazı Mikrorizal Mantarların Biyoaktivitelerinin İncelenmesi

 

 

2014

HATİCE YÜCEL

 

Miyokardinfarktüslü Hastalarda Trombospondin Gen Polimorfizminin Araştırılması

 

 

2013

CEYDA UYAR

 

Mesane Kanserinde 20q11-13 Bölgesinde LOH Analizi

 

 

2013

ABÜLSAMET KUBAT

 

C Vitamini Bakımından Zengin Sebze ve Meyvelerin lenfosit Proliferasyonu Üzerine Etkisi

 

 

2011

DERYA İŞLER

 

Ehrlich Asit Tümörü Taşıyan İsviçre Turu Albino Farelerde Rho-kinaz İnhibitörlerinden Y-27.632 Maddesinin antitümöral İn vivo Olarak Araştırılması Etkisinin.

 

 

2011

ZELİHA YILDIRIM

 

Ehrlich Solid Tümörlü Fareler uzerinde Melatonin ve Gece Işık uygulamasının Comparative Etkisi

 

 

2011

ÇİĞDEM TAŞ

 

Kromozom 49'un 22-35 Bölgesindeki Kayıplarla Mesane Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

 

 

2011

LEMAN ERGÜL

Ehrlich Asit Tümörlerinin Sitogenetik Açıdan İncelenmesi

 

2011

YAĞMUR GÜLPINAR

Deneysel Akut Karaciğer Oluşturulmuş Wistar Albino Ratlarda, Tarhun'un (Artemisia droncunculus) Koruyucu Etkisi

 

2011

İZZETTİN GÜLER

 

Ehrlich Asit Tümörü Taşıyan İsviçre Turu Albino Farelerde Rho-kinaz İnhibitörlerinden H-1152P Maddesinin antitümöral İn vivo Olarak Araştırılması Etkisinin.

 

 

2011

MELTEM KORUK

 

Kronik Hepatit C Hastalarından izole Edilen HCV NS5A Geninin İnterferona Duyarlılığı Belirleyen Bölgesi ve protein kinaz Bağlama Bölgesi Mutasyon Analizi.

 

 

2010

MÜGE PELTEK

 

Atipik Pnömoni Etkenlerinin İndirekt İmmünofloresan Antikor Yöntemi İle Araştırılması.

 

 

2009

IŞIK            

DİDEM KARAGÖZ

 

Ehrlich Asit Tümörü Taşıyan Balb / C Irkı Farelerde Plantago major L. Ekstraktının antitümöral İn Vivo Olarak Araştırılması Etkisinin.

 

 

2006

DERYA SEZEN DAĞI

 

Gaziantep İl ve İlçesinde Yetiştirilen Kabakgillere (Cucurbita) Zarar veren kuruluş Virüslerin Das-Elisa Yöntemiyle Saptanması.

 

 

2005

ZÜBEYDE AKAN

 

Bir Araştırma Örümceklerde (Aracnid = Araneae) Sitotaksonomik.

 

 

2004

ARZU BARSGAN

 

Hepatit B Virüsüne Ait genotip D Serotipinin G Gen Bölgesi uzerinde Meydana GELEN Mutasyonlar Bunların Transkriptler Üzerine Etkinin Çeşitli Hasta Grupları İçerisinde Araştırılması.

 

 

2004

ŞEYDA DEMİRÖZER

 

Antep Fıstığı'nda Meydana GELEN Geriye Ölüm Etmenlerinin Belirlenmesi.

 

 

2004

İLKER ÇALIŞKAN

 

Antep Fıstığında Aflatoksin Saptanmasında Elisa Testinin Uygulanması

 

 

2003

KAMİL SARPKAYA

 

Gaziantep İli ve İlçelerinde Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması.

 

 

2003

ÜLKÜ BALOĞLU

 

Antep Fıstığı'nda Direk Somatik Embriyogenez İle Klonal Çoğaltma.

 

 

2003

ZÜBEYDE AKAN

 

Kahta (Adıyaman) Yöresinde Yetişen Makrofungusların Saptanması

 

 

2002

ZEYNEP SIĞIRCI

 

Gaziantep İlinde Yetiştirilen Biberlere Zarar veren kuruluş Virüslerin Das-Elisa Yöntemiyle Saptanması

 

 

2002

 

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

SANEM FISTIK

 

 

 

 

Devam Ediyor

CUMA KALKAN

   

Devam Ediyor

NEŞE KUBİLAY

 

 

 

 

Devam Ediyor

SELÇUK KÖK

 

 

 

 

Devam Ediyor

ESİN MÜLKPINAR

 

Gaziantep bölgesinde aterosklerozda infeksiyonun rolünün araştırılması

 

 

Devam Ediyor

CEREN TEKİN

 

 

 

 

Devam Ediyor

GÜLÇİN YAZICI

 

 

 

 

Devam Ediyor

CUMA ÇALIŞKAN

 

 

 

 

Devam Ediyor

HAMİDE DİLARA TÜTER

 

Mesane Kanserli Hastalarda Trombospondin (TSP) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması

 

 

Devam Ediyor

ÖZLEM YÜCEBAĞ (ÖNMAN)

 

 

 

 

Devam Ediyor

 

 

 

 

 

Devam Ediyor