connection
Dr. Mehmet ÖZASLAN

Gaziantep Üniversitesi  Biyoloji Bölümü
 Gaziantep  27130/TÜRKİYE

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."
Öğrencinin Adı Tezin Adı  Program Bitirme Yılı 
AFAN OMAR AMEEN  Citrus limon (limon) meyvesinin kabuk, iç zar ve yaprak özütlerinin biyolojik aktivite potansiyelinin belirlenmesi ve S. maltophilia üzerine etkilerinin araştırılması Yüksek Lisans 2019
CHIPASHA KAMINSA Moringa oleifera bitki özütlerinin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi Yüksek Lisans 2019
EVAN SAHBAH AHMED Phoenix dactylifera (hurma) meyvesininözütlerinin biyolojik aktivite potansiyelinin belirlenmesi Yüksek Lisans 2019
FAİHAA ALMOHAMED Prunella vulgarisin biyolojik aktiviteleri üzerine araştırmalar Yüksek Lisans 2019
SELÇUK KÖK Urmu Dut'un (Morus rubra L.) biyolojik aktivite potansiyelinin belirlenmesi ve Stenotrophomonas maltophilia üzerine etkilerinin araştırılması Yüksek Lisans 2019
NURCAN ARSLAN Çivit otu (Isatis tinctoria L.) bitkisinden elde edilen doğal boyanın sitotoksik aktivitesinin araştırılması Yüksek Lisans 2019
CEMİL HİDAYET Arap kahvesi (Coffea arabica) meyvesinin biyolojik aktivitesinin belirlenmesi Yüksek Lisans 2019
BELAN OTHMAN KANABE Meme kanseri hastalarında LNCRNA-GAS5 ve hedef geni APOBEC3c ' nin miR-103
yoluyla ifadelenme modelleri
Yüksek Lisans 2018
ÖZLEM TOPCU Piyasada satışa sunulan el ve yüz kremlerinin mikrobiyolojik kriterlere uygunluğunun araştırılması Yüksek Lisans 2018
GÜLCAN GÜRSES Multilocus mikrosatellit tiplendirme yöntemi ile Leishmania tropica tür içi genetik farklılıkların belirlenmesi DOKTORA 2018
SEVGİ GEZİCİ Karşılaştırmalı proteomiks ve biyoinformatik analizler ile küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde protein biyomarkırların belirlenmesi DOKTORA 2017
ZEYNEP ÖZBAY Rosmarinus officinalis'in biyolojik aktivitesinin araştırılması Yüksek Lisans 2017
SALİHA GÖKÇE ALAGÖZ Çeşitli Klinik Örneklerde Cytomegalovirüs(CMV)Suşlarının UL55 ve UL75 Gen Bölgelerinde Genotiplerinin Araştırılması ve Polimorfizm Saptanması DOKTORA 2017
AYŞE KARADUMAN Gaziantep ilinin köylerinden toplanan geleneksel yoğurtlardan laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve karakterizasyonu DOKTORA 2017
TUĞÇE ÇELİK MUTAF Irıs Pseudacorus' un biyolojik aktivitelerinin saptanması Yüksek Lisans 2017
GÜLPER NACARKAHYA HL-60 (Akut Miyeloid Lösemi) kanser hücre hatlarında kalsiyum kanal blokeri olan verapamilin hücre döngüsü ve apoptosis üzerine etkisi DOKTORA 2016
NEŞE ERDOĞAN Ponceau 4R ve indigo karmin gıda boyalarının bağırsak florasında bulunan Escherichia coli üzerine etkilerinin araştırılması Yüksek Lisans 2016
DHIFAF FATLAWI Xanthium strumarium' un biyolojik aktivitelerinin araştirilmasi Yüksek Lisans 2015
MEHMET ERDEM Endemik Iris junonia'nın biyolojik aktivitelerinin araştırılması Yüksek Lisans 2014
SERDAR BURAK BÜLBÜL Gaziantep ilindeki bazı doğal mikorizal mantarlar üzerine biyoaktivite araştırmaları Yüksek Lisans 2014
BAŞAK SİMİTÇİOĞLU Pıstacıa vera L.'nın ın vıtro antitümöral aktivitesi Yüksek Lisans 2014
TUĞBA YALIM Gentiana olivieri' nin ın vıtro antitümöral aktivitesi Yüksek Lisans 2014
SUHAIL BAYATI Determination of cytotoxic activities and biological features of   osajin and pomiferin on the lung cancer cell lines A549 and H1299 Yüksek Lisans 2014
SAFWAN MOUAKET Iris sari Schott ex Baker'in biyolojik aktivitelerinin araştırılması Yüksek Lisans 2014
CEYDA UYAR Mesane kanserinde 20q11-13 bölgesi heterozigotluk kaybı analizi Yüksek Lisans 2014
SİBEL BAYIL OĞUZKAN Pankreas kanserli hastalarda CRP, IL6, IL10 düzeyleri ve CRP polimorfizminin araştırılması DOKTORA 2014
DILAN ALBARAWI Loss of heterozygosity on 21q11-22 region in colorectal cancer Yüksek Lisans 2014
ZEYNEP KUBİLAY Karpuz (Citrullus vulgaris) ve kavun (Cucumis melo) meyve sularının kombucha mantarıyla fermantasyon ürünlerinin antioksidan aktivitelerinin araştırılması Yüksek Lisans 2014
SEVİNÇ MUTAF Gaziantep il merkezindeki çeşitli soğutma sistemleri ve su sistemlerinde legionella pneumophila varlığının araştırılması Yüksek Lisans 2013
CANAN GÖREN Miyokard infarktüslü hastalarda matriks metalloproteinaz gen polimorfizmlerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2013
HATİCE YÜCEL KOCAOĞLU Miyokard infarktüslü hastalarda trombospondin gen polimorfizmlerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2013
YAĞMUR GÜLPINAR Tarhun bitkisinin (A. drancunculus L.) wistar albino ratlarda oluşturulmuş akut karaciğer toksik hasarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisinin araştırılması Yüksek Lisans 2012
DERYA İŞLER Ehrlich asit tümörü taşıyan Swiss albino türü farelerde Rho-kinaz inhibitörlerinden Y-27632 maddesinin antitümöral etkisinin in vivo olarak araştırılması Yüksek Lisans 2011
ZELİHA YILDIRIM Ehrlich solid tümörlü farelerde melatonin ve gece ışık uygulamasının karşılaştırmalı etkisi Yüksek Lisans 2011
LEMAN ERGÜL Ehrlich asit tümörlerinin sitogenetik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans 2011
ÇİĞDEM TAŞ Mesane kanserli hastalarda kromozom 4q22-35 bölgesindeki heterozigotluk kayıplarının araştırılması Yüksek Lisans 2011
ABDULSAMET KUBAT C vitamini bakımından zengin sebze ve meyvelerin beyaz kan hücreleri artışı üzerine etkilerinin araştırılması Yüksek Lisans 2011
İZZETTİN GÜLER Ehrlich asit tümörü taşıyan Swiss albino türü farelerde Rho-kinaz inhibitörlerinden H-1152P
maddesinin antitümöral etkisinin in vivo olarak araştırılması
Yüksek Lisans 2011
MELTEM KORUK Kronik hepatit C hastalarından izole edilen HCV NS5A geninin interferona duyarlılığı belirleyen bölgesi ve protein kinaz bağlama bölgesi mutasyon analizi Yüksek Lisans 2010
TÜRKAN AYTEKİN Kolorektal kanserli hastalarda 12q13-24 bölgesindeki heterozigotluk kaybının araştırılması DOKTORA 2010
IŞIK DİDEM KARAGÖZ CDC25A gen polimorfizmlerinin meme kanseri patogenezi ve prognozu ile ilişkisi DOKTORA 2010
MÜGE PELTEK Atipik pnömoni etkenlerinin indirekt immüno floresan antikor testi ile araştırılması Yüksek Lisans 2009
IŞIK DİDEM AFACAN Ehrlich asit tümörü taşıyan balb/C ırkı farelerde Plantago major L. ekstraktının antitümöral etkisinin in vivo olarak araştırılması Yüksek Lisans 2006
DERYA SEZEN DAĞ Gaziantep il ve ilçelerinde yetiştirilen kabakgillere zarar veren virüslerin das-elita yöntemiyle saptanması Yüksek Lisans 2005
ARZU BARSGAN Hepatit B virüsüne ait genotip D serotipinin S gen bölgesi üzerinde meydana gelen mutasyonlar ve bunların transkriptler üzerine etkisinin çeşitli hasta grupları içerisinde araştırılması Yüksek Lisans 2004
ZÜBEYDE AKAN Örümceklerde (Arachnida=Araneae) sitotaksonomik bir araştırma Yüksek Lisans 2004
ŞEYDA DEMİRÖZER Antep fıstığı'nda meydana gelen geriye ölüm etmenlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans 2004
ÜLKÜ BALOĞLU Antepfıstığı'nda direk somatik embriyogenesis ile klonal çoğaltma Yüksek Lisans 2003
İLKER ÇALIŞKAN Antepfıstığında aflatoksin saptanmasında elisa testinin uygulanması Yüksek Lisans 2003
KAMİL SARPKAYA Gaziantep ili ve ilçelerinde bağ virüs hastalıklarının serolojik yöntemlerle saptanması Yüksek Lisans 2003
ZÜBEYDE AKAN Kahta (Adıyaman) yöresinde yetişen makrofungusların saptanması Yüksek Lisans 2002
ZEYNEP SIĞIRCI Gaziantep ilinde yetiştirilen biberlere zarar veren virüslerin DAS-ELISA yöntemiyle saptanması Yüksek Lisans 2002