connection
Dr. Mehmet ÖZASLAN

Gaziantep Üniversitesi  Biyoloji Bölümü
 Gaziantep  27130/TÜRKİYE

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."

Canlılarda Oluşum Gelişim

Bilgisayar Kullanımı

Biyoistatistik

Evolusyon

Viroloji

Biyoenerjetik

Moleküler Genetiğe Giriş

Genetik I ve II