connection
Dr. Mehmet ÖZASLAN

Gaziantep Üniversitesi  Biyoloji Bölümü
 Gaziantep  27130/TÜRKİYE

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Destekleyen Kuruluş

Bitiş Tarihi

Projenin Adı

GAÜN BAP

2010

Askorbik Asitin (C Vitamini) Lenfosit Oluşumunu Artırması Üzerine Etkisinin Araştırılması. Proje yürütücüsü Researcher

GAÜN BAP

2010

Gaziantep İlinde Yetiştirilen Biberlerde (Capsinum Annum L.)Zararlı Virüslerin Das Elisa Yöntemiyle Saptanması. Proje yürütücüsü Researcher

GAÜN BAP

2010

Gaziantep Ve Çevredeki Pistacia Cinsine Bağlı Tür Ve Çeşitlerin Saptanarak Gaziantep Üniversitesi Botanik Bahçesine Introdüksiyonu Ve Gaziantep Bölgesinde Antep Fıstığına Zarar Veren Hastalıkların Belirlenmesi. Proje yürütücüsü Researcher

GAÜN BAP

2009

Kolorektal Kanserli Hastalarda 12q13-24 Lokusundaki Heterozigotluk Kaybı(LOH)nın Araştırılması. Proje yürütücüsü Researcher

GAÜN BAP

2009

CDC25A Gen Polimorfizminin Meme Kanseri Patogenezi ve Prognozuyla İlişkisi. Proje yürütücüsü Researcher

Dünya Bankası

2004

Introduction of alternatives to methyl bromide in protected strawberry, pepper and eggplant in East Mediterranean region and in strawberry in Aydın province of Turkey. Researcher

TUBİTAK

1999

Bitki Virüslerinin Moleküler Biyolojik Tekniklerle Saptanması  Proje Yürütücüsü

TUBİTAK

2001

Tohum Kökenli Bitki Virüslerinin  Moleküler Biyolojik Tekniklerle Erken teşhisi Proje Yürütücüsü

IAM-B ITALY

1999

Usage of Serological and Nucleic Acid–based techniques in the detection of Grapevine viruses Subject Consultant and Researcher

DPT / GAP.BKİ

1992

GAP bölgesinde Pilot Bitki Koruma Kliniklerinin Kurulması  Araştırıcı

DPT / GAP.BKİ

1995

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (GAP alalanında), Zararlı, Hastalık ve Yabancı otların Saptanması ve Bitki Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi   Araştırıcı

DPT

-2005

Huzurlu Yaylasının Florasının saptanması ve Muhafazası  Proje Koordinatörü

DPT

2005

Barak Ovası Örümcek Faunasının belilenmesi ve Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması Proje Koordinatörü

Ç.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ

1998

Çukurova Bölgesinde ZYMV’nin kontrolunda Cross-Protection uygulamasının arazi koşullarında denenmesi  Proje Yürtücüsü

Ç.Ü.ARŞ. FONU

1996

ZYMV’in Kontrolunda Cross-Protection Uygulamaları Proje yürütücüsü

IAM-B ITALY

1997

The detection of  Grapevine virus-7 with molecular Biological Techniques  Project Leader

Ç.Ü.ARŞ. FONU

1997

Asma Virüs-7’nin DAS-ELISA testiyle saptanması Proje Yürütücüsü

DPT

1998

Bitki Virüslerinin Saptanmasında ELISA, Electroforez ve Hibridizasyon Tekniklerinin Kullanılması  Araştırıcı

Ç.Ü.ARŞ. FONU

1991

CEV viroidinin iki boyutlu Jel Elektroforez Tekniği İle Saptanması Araştırıcı

Ç.Ü.ARŞ. FONU

1999

Biber Virüslerinin ELISA ve PCR teknikleriyle saptanması Proje Yürütücüsü

G.Ü. ARAŞT. FONU

2002

Gaziantep ve Çevresinde Yetişen Pistacia tür ve çeşitlerinin belirlenmesi, Hastalıklarının saptanması ve Belirlenen Tür ve Çeşitlerin Gaziantep Üniversitesi Botanik Bahçesine İntroduksiyonu Proje Yürütücüsü

G.Ü. ARAŞT. FONU

2002

Gaziantep ve Çevresinde yetiştirilen Biberlere Zarar Veren Virüs Hastalıklarının DAS-ELİSA tekniği ile saptanması  Proje Yürütücüsü

VAKIF KOLEJİ GAZİANTEP

2001

Lenfosit Formasyonunda Vitamin C’nin sitümülatif etkisi Proje Yürütücüsü

G.Ü.ARAŞ. PROJ.YÖN. BİRİMİ

2004

Pawlonia türlerinin İn vitro Doku kültürü Teknikleriyle Çoğaltılması Proje Yürütücüsü

G.Ü.ARŞ.PR.YN BİRİMİ

2004

Antepfıstığının in vitro sürgün ucu aşılama ve Bitki doku kültürü teknikleriyle çoğaltılması. Araştıma Alanı  Danışmanı ve Araştırıcı 

G.Ü.ARAŞ. PROJ.YÖN. BİRİMİ

2002

Gaziantep ve Çevresinde yetişen Nohut ve Mercimeklerdeki Genetik varyasyonun saptanması ve Hatalıkların ortaya konması Araş. Al.  Danışmanı

Tar.Köy İşl. Bk. Antepfıstığı Araş.Enst.

2003

Gaziantep Bölgesinde Bağlara Zarar Veren Virüslerin Biyolojik Ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması  Proje Yürütücüsü